Όμιλος Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης

Έχοντας ως βάση την άποψη ότι οι πολίτες και κυρίως οι νέοι μας πρέπει να μαθαίνουν τι σημαίνει Αυτοδιοίκηση και να προετοιμάζονται για να λειτουργούν υπεύθυνα, είτε συμμετέχοντας ενεργά στην άσκηση διοίκησης και στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, είτε ασκώντας εποικοδομητική κριτική στους διοικούντες, καταθέτοντας ταυτόχρονα και τις δικές τους θέσεις και απόψεις, ιδρύσαμε τον Όμιλο Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης (Μ.ΚΥ.Ο), με τον διακριτικό τίτλο «Ο.Π.Σ.Α», που αποτελεί πρωτοβουλία νέων κυρίως ατόμων.

Η κίνηση αυτή φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια «Τράπεζα» στελεχών Αυτοδιοίκησης, που θα στοχεύει στην αποτελεσματικότερη προάσπιση των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου, σε επίπεδο Δήμου & Περιφέρειας.

Πιο συγκεκριμένα και με ενδεικτική αναφορά οι στόχοι του Ομίλου είναι:

  • Η κατάρτιση ατόμων που επιθυμούν να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν ουσιαστικά με την έννοια της Αυτοδιοίκησης και όλων των παρεμφερών εννοιών, που συνιστούν αυτή, καθώς και η προετοιμασία τους για την ενεργό ενασχόλησή τους με το θεσμό και τις δομές λειτουργίας του είτε ως αιρετά μέλη είτε ως στελέχη.
  • Η συστηματική παρακολούθηση όλων των θεμάτων που αφορούν τους Δήμους και τις Περιφέρειες, η επαφή με όλους τους αρμόδιους φορείς και η απόκτηση γνώσης, με στόχο την εύρυθμη, χρηστή και αποτελεσματική Διοίκηση των Δήμων & Περιφερειών σε όλα τα επίπεδα.