ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/6/2011

 

Με μεγάλη συμμετοχή κοινού, πραγματοποιήθηκε στις 22/6/2011, το Τέταρτο Σεμινάριο του Ε΄ Κύκλου  εκδηλώσεων  του Ομίλου Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης (Ο.Π.Σ.Α) με θεματική ενότητα: «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

           Kαι οι δύο ομιλητές κ.κ. Φαμέλης Γεώργιος, Διευθυντής Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΕΤΑΑ  & Ηλιακόπουλος Ηλίας, Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου, τόνισαν ότι η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών & επικοινωνιών (ΤΠΕ), στις δημόσιες διοικήσεις, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες («ηλεκτρονική διακυβέρνηση»), «προσφέρει στον δημόσιο τομέα τη δυνατότητα να διατηρήσει και να ενισχύσει την ορθή διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης. Αυτό σημαίνει:

  1. Ανοικτό και διεπόμενο από διαφάνεια δημόσιο τομέα 2.Δημόσιο τομέα στην υπηρεσία όλων 3.Παραγωγικό δημόσιο τομέα που θα αξιοποιεί όσο το δυνατόν καλύτερα τα χρήματα των φορολογουμένων.

Το αποτέλεσμα θα είναι να αναλώνεται λιγότερος χρόνος για την

αναμονή στις ουρές,  η δραστική μείωση των σφαλμάτων και η διάθεση περισσότερου χρόνου για επαγγελματική διαπροσωπική υπηρεσία, στοιχεία που καθιστούν πιο ικανοποιητική την εργασία των δημοσίων υπαλλήλων .Εν συντομία, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βοηθά να καταστεί ο δημόσιος τομεάς περισσότερο ανοικτός, με λιγότερους αποκλεισμούς και υψηλότερη παραγωγικότητα, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης.

            Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο κ. Θεόδωρος Γεωργάκης, Πρόεδρος του Ο.Π.Σ.Α,  π. Δήμαρχος Ηλιούπολης  ο οποίος τόνισε 4 σημεία.

Αναλυτικότερα: 1.Την καθολική πρόσβαση  στην ηλεκτρονική  δημόσια διακίνηση  2.Την  επίτευξη απόδοσης και αποτελεσματικότητας, ήτοι περιορισμό της γραφειοκρατίας, σημαντική βελτίωση της απόδοσης του δημόσιου τομέα   3.Τη δημιουργία καίριων καταλυτικών παραγόντων που θα παρέχουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα άνετης, ασφαλούς και διαλειτουργικής ελεγχόμενης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες

4.Την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και την ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

 

            Την παρουσίαση έκανε η κ. Bάσω Ηλιακοπούλου ζωγράφος - εκπαιδευτικός και ιδρυτικό μέλος του Ο.Π.Σ.Α. 

 

Μετά τις εισηγήσεις, ακολούθησαν  παρεμβάσεις από το Δήμαρχο της Ηλιούπολης,  κ. Βασίλη Βαλασόπουλο, ο οποίος χαρακτήρισε, ως προνόμιο για την Ηλιούπολη τη συμβολή του ΟΠΣΑ, τονίζοντας παράλληλα τη μέγιστη συμβολή των πολιτών στον έλεγχο και την  διαφάνεια με κύριο μέσο την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» που παρέχει  ο Νόμος «Καλλικράτης».

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων ο κ. Ιωάννης Αναγνώστου π. Δήμαρχος Ηλιούπολης, ο κ. Χριστοφιλάκης Ευάγγελος π. Δήμαρχος Λιοσίων, ο κ. Κωνσταντίνος Σεφτελής , Αντιδήμαρχος Ηλιούπολης, ο κ Χατζηλέρης Κυριάκος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Φυλής, και πολλοί άλλοι εξέχοντες φίλοι του ΟΠΣΑ

Τους ευχαριστούμε όλους για  την συμμετοχή τους.

Η επόμενη ομιλία συζήτηση του ΟΠΣΑ θα πραγματοποιηθεί μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, στις  21 Σεπτεμβρίου με θέμα: «Ιδρύματα, νομικά πρόσωπα & επιχειρήσεις των Δήμων»

Ο Όμιλός μας σας εύχεται  Κ α λ ό  Κ α λ ο κ α ί ρ ι!

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες μας, αλλά και στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας : www.opsa.gr & στα τηλ. 2109922301