e-mail: opsa@gmail.com

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1/04/2015

Την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 ο Όμιλος Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΑ) συνδιοργάνωσε με τον Δήμο Αλίμου, Ομιλία – Συζήτηση με δύο πολύ  επίκαιρα και σημαντικά θέματα:

  1. «Πρόγραμμα «Καλλικράτης». Σκοπός, Λειτουργία στην πράξη –

αγκυλώσεις  , Προοπτικές  και νέες προτάσεις για την αναβάθμισή

του».

  1. «Κανόνες λειτουργίας Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), σύμφωνα με  τις συνθήκες της Ε.Ε – συνέπειες για την Ελλάδα».

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου, παρουσία αρκετών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας,  και πολλών πολιτών που ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν στους μηχανισμούς της αυτοδιοίκησης και τα προβλήματά της.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Ο.Π.Σ.Α, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και π. Δήμαρχος Ηλιούπολης, κ. Θεόδωρος Γεωργάκης, ο οποίος αφού  χαιρέτησε τους παρισταμένους  έκανε μια σύντομη αναφορά στο Πρόγραμμα Καλλικράτης , επισήμανε όμως  τις στρεβλώσεις, παρανοήσεις και παρερμηνείες που αντιμετωπίζουν οι αυτοδιοικητικοί, με τον παράλληλα  ισχύοντα Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006)  και με τον Νόμο Καλλικράτη (3852/2010). Είπε επίσης χαρακτηριστικά ότι ο Δήμαρχος πρέπει να λειτουργεί όχι ως ο άρχων της πόλης, αλλά ως απλός εργάτης που δουλεύει μάλιστα σκληρά και επίπονα πολλές φορές, μέχρι οι συμπολίτες του να  αποδεχτούν και να  παραδεχτούν το έργο του.

Κατόπιν το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης, ο οποίος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΟΠΣΑ για την παρουσία του Ομίλου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου και παράλληλα  επισήμανε την αναγκαιότητα τέτοιων ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο. Συγχρόνως  αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα προσθήκης  και  προσαρμογής του Νόμου Καλλικράτη στις σημερινές, πραγματικές ανάγκες των ΟΤΑ.

Την πρώτη εισήγηση με θέμα«Πρόγραμμα «Καλλικράτης». Σκοπός, Λειτουργία στην πράξη –  αγκυλώσεις  , Προοπτικές  και νέες προτάσεις για την αναβάθμισή   του».

ανέπτυξε o κ. Πάνος Ζυγούρης, δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, νομικός σύμβουλος ΚΕΔΕ.

Όπως επεσήμανε ο κ. Ζυγούρης, ενώ ήταν υπαρκτή η ανάγκη για τη θέσπιση ενός νέου θεσμικού πλαισίου ώστε να κατοχυρωθεί η διοικητική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να της εκχωρηθούν σημαντικές αρμοδιότητες που δεν υπήρχαν πριν,  δυστυχώς κατά την εφαρμογή του Καλλικράτη, παρουσιάστηκαν πολλές αγκυλώσεις  και στρεβλώσεις.

Οι προτάσεις που ο ίδιος έκανε σύμφωνα με την τεράστια εμπειρία και εξειδίκευση του στα αυτοδιοικητικά θέματα ήταν οι εξής:

1. Να υπάρξει άμεσα εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου και ενοποίηση των δύο κωδίκων και

2. Να γίνει άμεσα κωδικοποίηση των διατάξεων για την είσπραξη των εσόδων.

«Κανόνες λειτουργίας Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), σύμφωνα με  τις συνθήκες της Ε.Ε – συνέπειες για την Ελλάδα» ήταν το θέμα της εισήγησης του κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Ομότιμου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η ομιλία του  ξεκίνησε με μια λεπτομερή αναφορά στις ιστορικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση   Συνθήκες της Ρώμης (1957) και του Μάαστριχτ (1992) καθώς όπως επισήμανε ο κ. Καθηγητής «ήταν πραγματικά   πλούσιο το οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιεχόμενο αυτών , αλλά εκείνο πού τις έκανε κορυφαίες συνθήκες  ήταν ότι  διατηρούσαν  ταυτόχρονα και την ισοτιμία των συμμετεχόντων κρατών».

Κατόπιν ανέλυσε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Κρατών –Μελών της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης και τους κανόνες λειτουργίας κατά την άσκηση της οικονομικής και νομισματικής τους κυρίως πολιτικής. Στο τέλος της εισήγησης του  αναφέρθηκε στη δυνατότητα αποκοπής ή αποχώρησης της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στις πιθανές  συνέπειες.

Παρουσιάστριες  ήταν η κυρία Άννα Παπαϊακώβου , Δικηγόρος και η κ. Λαμπρινή Τασούλα, Γεωπόνος και οι δυο  ιδρυτικά μέλη  του ΟΠΣΑ.

 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ο.Π.Σ.Α. αλλά και να επικοινωνήσουν με τα στελέχη του στην ιστοσελίδα του Ομίλου: www.opsa.gr και στο τηλ. 210 9922301.