Πρώτος Κύκλος Ομιλιών - Συζητήσεων έτους 2007

1 - Τετάρτη 30 Μαΐου 2007

Θεματική ενότητα:
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κορυφαίος θεσμός της Δημοκρατικής Πολιτείας.

Εισήγηση Α:
Σύντομη αναδρομή στην Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οργάνωση και Λειτουργία Δήμων και Κοινοτήτων. Τι προβλέπει το Σύνταγμα και η Ελληνική Νομοθεσία.

Εισήγηση Β:
Αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρόπος άσκησης αυτών κατά τις διατάξεις του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

2 - Τετάρτη 20 Ιουνίου 2007

Θεματική ενότητα:
Οι Δήμοι και οι δημότες Κοινωνική Μέριμνα και κοινωνικές υπηρεσίες προς τους δημότες.

Εισήγηση Α:
Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος στους Δημότες στον τομέα της Διοίκησης. Αμφίδρομη επικοινωνία Δήμου - Δημοτών

Εισήγηση Β:
Κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες των Δήμων προς τους Δημότες.
Αρμοδιότητες και δυνατότητες παρέμβασης των Δήμων στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας.

3 - Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2007

Θεματική ενότητα:
Οργάνωση και Λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων.

Εισήγηση Α:
Πηγές χρηματοδότησης των Δήμων. Τρόποι μεγιστοποίησης των εσόδων τους. Ορθολογική διαχείριση των οικονομικών των Δήμων. Τρόποι μεγιστοποίησης της απόδοσης των πόρων τους.

Εισήγηση Β:
Εποπτεία και έλεγχος του κράτους επί των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού. Διαφάνεια και ενημέρωση των πολιτών.

4 - Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2007

Θεματική ενότητα:
Η Τ.Α. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρεμβάσεις των Δήμων στον τομέα των έργων υποδομής.

Εισήγηση Α:
Ευρωπαϊκή Ένωση και Αυτοδιοίκηση. Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε. Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές.

Εισήγηση Β:
Σχεδιασμός - Προγραμματισμός έργων υποδομής από τους Δήμους. Συνεργασία με άλλους φορείς. Οι πηγές χρηματοδότησής τους. Επιμέλεια συντήρησης έργων.

5 - Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2007

Θεματική ενότητα:
Οι Δήμοι και το φυσικό περιβάλλον

Εισήγηση Α:
Υποχρεωτική η χάραξη πολιτικής των Δήμων για την προστασία του περιβάλλοντος. Υπηρεσίες Καθαριότητας και Προγράμματα Ανακύκλωσης

Εισήγηση Β:
Παρεμβάσεις των Δήμων για τη βελτίωση του αστικού και περιαστικού πράσινου της πόλης. Συνεργασία με άλλους φορείς.

6 - Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2007

Θεματική ενότητα:
Οι παρεμβάσεις των Δήμων στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.

Εισήγηση Α:
Αρμοδιότητες και δυνατότητες παρέμβασης των Δήμων στον τομέα της Εκπαίδευσης (Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας)

Εισήγηση Β:
Αρμοδιότητες και δυνατότητες παρέμβασης των Δήμων στον τομέα του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.


ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

 • Γεώργιος Κούρτης, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κράτους.
 • Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 • Γεώργιος Κασιμάτης, Διευθυντής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
 • Σπυρίδων Φλογαϊτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Ευρυδίκη Μπέσιλα - Βήκα, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου.
 • Ιωάννης Γκογκοζώτος, Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).
 • Γεωργία Γκόνου, Διευθύντρια Κατάρτισης και Απασχόλησης ΕΕΤΑΑ.
 • Δήμητρα Κουτσούρη, Σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ, τ. Γενική Διευθύντρια ΥΠΕΣΔΔΑ.
 • Δημήτριος Ευσταθιάδης, Δήμαρχος Αργυρούπολης, τ. Νομάρχης Αθηνών τ. Γ.Γ. Υπ. Δημόσιας Τάξης
 • Πέτρος Φιλιππου, Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής, τ. Πρόεδρος ΤΕΔΚΝΑ.
 • Στέφανος Χρήστου, Δικηγόρος, τ. Δήμαρχος Κορυδαλλού.
 • Δονάτος Παπαγιάννης, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου.
 • Σκαμνάκης Χριστόφορος, Επ. Καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • Βάλμης Σπύρος, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Μαυρομάτης Γρηγόρης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υπεύθυνος Επιτροπής Πολεοδομίας Δήμου Κηφισιάς.
 • Σύψας Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Και Διαχείρισης Ειδικών Αποβλήτων στον ΕΣΔΚΝΑ.
 • Στογιάννος Μιχάλης, Γεωπόνος Μελετητής Και Κατασκευαστής Έργων Πρασίνου.
 • Θεόδωρος Γεωργάκης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος Σιβιτανιδείου Ιδρύματος τ. Δήμαρχος Ηλιούπολης.