Δεύτερος Κύκλος Ομιλιών - Συζητήσεων έτους 2008

1 - Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2008

Θεματική ενότητα:
Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Έλεγχος Νομιμότητας των πράξεων των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.

Εισήγηση Α΄:
Μορφή και όργανα ελέγχου των εκδιδομένων διοικητικών Πράξεων. Προληπτικός έλεγχος από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και άσκηση προσφυγών.

Εισήγηση Β΄:
Καταστατική θέση αιρετών. Εποπτεία - Πειθαρχική ευθύνη.

2 - Τετάρτη 19 Μαρτίου 2008

Θεματική ενότητα:
Οικολογία και Αυτοδιοίκηση (Τοπική και Νομαρχιακή).

Εισήγηση Α΄:
Οικολογική Δημοτική και Νομαρχιακή παρέμβαση. Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και αναβάθμιση Περιβαλλοντικών Συστημάτων.

Εισήγηση Β΄:
Πόλεις φιλικές σε όλους, πόλεις προσβάσιμες σε όλους. Πρωτοβουλίες πολιτών - Κινήματα πόλης.

3 - Τετάρτη 7 Μαΐου 2008

Θεματική ενότητα:
Αυτοδιοίκηση (Α΄ και Β΄ βαθμού) Παιδεία και Αθλητισμός.

Εισήγηση Α΄:
Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης (Α΄ και Β΄ βαθμού) στην παιδεία και προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα Αυτοδιοικητικά δρώμενα μέσω και της εκπαίδευσης.

Εισήγηση Β΄:
Χάραξη πολιτικής και πραγματική στήριξη από την Αυτοδιοίκηση του Αθλητισμού, σε όλα τα επίπεδα (υποδομές κλπ.).

4 - Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008

Θεματική ενότητα:
Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων. Οικονομική διοίκηση και διαχείριση των ΟΤΑ. Επιχειρησιακά προγράμματα των ΟΤΑ.

Εισήγηση Α΄:
Αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων.

Εισήγηση Β΄:
Οικονομική διοίκηση και διαχείριση των ΟΤΑ - Επιχειρησιακά προγράμματα των ΟΤΑ.

5 - Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2008

Θεματική ενότητα:
Αυτοδιοίκηση (Α΄ και Β΄ βαθμού) σε σχέση με την υγεία, την Κοινωνική Μέριμνα, την Πρόνοια, την Απασχόληση, την στήριξη της μητέρας και την Μετανάστευση.

Εισήγηση Α΄:
Κοινωνική Μέριμνα, Πρόνοια ( στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων - μητέρας, παιδιών, Γ΄ ηλικίας και ΑμεΑ κλπ.)

Εισήγηση Β΄:
Απασχόληση, στήριξη ανέργων νέων και μετανάστευση.

6 -Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2008

Θεματική ενότητα:
Αυτοδιοίκηση (Τοπική και Νομαρχιακή) και Επαγγελματίες.

Εισήγηση Α΄:
Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εισήγηση Β΄:
Χάραξη πολιτικής για την στήριξη των επαγγελματιών σε όλα τα επίπεδα (ανάδειξη τοπικών αγορών κλπ.).

7 -Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008

Θεματική ενότητα:
Νέες Τεχνολογίες και Αυτοδιοίκηση (Α΄ και Β΄ βαθμού).

Εισήγηση Α΄:
Ψηφιακή οργάνωση Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών για τον πολίτη.

Εισήγηση Β΄:
Η συμβολή της Αυτοδιοίκησης στην Ανάπτυξη Ενεργειακών Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

8 -Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008

Θεματική ενότητα:
Ευρωπαϊκή Ένωση και Αυτοδιοίκηση.

Εισήγηση Α΄:
Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε. Συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στην ΕτΠ. Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική (βασικά στοιχεία).

Εισήγηση Β΄:
Αξιοποίηση δυνατοτήτων της Αυτοδιοίκησης για χρηματοδοτήσεις από την Ε.Ε. και συνεργασίες Δήμων και Νομαρχιών σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 • Καραβοκύρης Ιωάννης
  Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κράτους
 • Μπακάλης Κωνσταντίνος
  Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 • Δράκος Δημήτριος
  Πρόεδρος Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ),Νομάρχης Μεσσηνίας
 • Μπέη Ντίνα
  Υπερνομάρχης Αθηνών - Πειραιώς
 • Καλογερόπουλος Δημήτριος
  Πρόεδρος ΤΕΔΚΝΑ - Δήμαρχος Αιγάλεω
 • Μίχας Γιάννης
  Νομάρχης Πειραιά
 • Μπένος Σταύρος
  π. Υφυπουργός Εσωτερικών - π. Δήμαρχος Καλαμάτας
 • Ανδρουλάκης Μίμης
  Βουλευτής Β' Αθηνών
 • Μποτόπουλος Κώστας
  Ευρωβουλευτής
 • Γιαννόπουλος Παναγιώτης
  π. Νομάρχης Αρκαδίας
 • Πασβαντίδης Χάρης
  Αντινομάρχης Αθηνών
 • Δρέττα Αθηνά
  Αντινομάρχης Αθηνών
 • Φλογαϊτης Σπυρίδων
  Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μητρόπουλος Αλέξης
  Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Κασιμάτης Γεώργιος
  Διευθυντής Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Μπέσιλα - Βήκα Ευριδίκη
  Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου
 • Μίχαλος Κωνσταντίνος
  Πρόεδρος ΕΒΕΑ
 • Ιωακειμίδης Γιώργος
  Δήμαρχος Αγ. Ιωάννη Ρέντη
 • Σισσούρας Άρης
  Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Χαρδαλιάς Νίκος
  Δήμαρχος Βύρωνα
 • Κυριακίδης Μιχάλης
  π. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής
 • Ντηνιακός Κυριάκος
  π. Δήμαρχος Χαϊδαρίου
 • Χρήστου Στέφανος
  Δικηγόρος, π. Δήμαρχος Κορυδαλλού
 • Καμάρας Παύλος
  π. Δήμαρχος Πεύκης
 • Αργιανάς Δημήτρης
  π. Δήμαρχος Υμηττού
 • Παναγιωτόπουλος Δημήτριος
  Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Κάκκος Βασίλειος
  Διδάκτωρ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού - Προϊστάμενος Τμ/τος Μαζικού Αθλητισμού Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
 • Παπαμιχαήλ Θανάσης
  Επικοινωνιολόγος
 • Καλδέλης Ιωάννης
  Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Κωνσταντινίδης Παύλος
  Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνος θεμάτων καθαριότητας Δήμου Νίκαιας
 • Πολυχρονίου Ιωάννης
  Διευθυντής Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων Υπουργείου Πολιτισμού
 • Γεωργάκης Θεόδωρος
  Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος Σιβιτανιδείου Ιδρύματος,π. Δήμαρχος Ηλιούπολης, Πρόεδρος ΟΠΣΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 1. Τα θέματα του Πρώτου Κύκλου των Ομιλιών Συζητήσεων αναφέρονταν κυρίως στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμους και Κοινότητες). Ο Δεύτερος Κύκλος περιλαμβάνει και θέματα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 2. Διευκρινίζεται ότι ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και της ώρας των ομιλιών συζητήσεων για τεχνικούς λόγους, καθώς και των θεματικών ενοτήτων και συνακόλουθα των αντίστοιχων ομιλητών.

Κανονισμός λειτουργίας Ομιλιών - Συζητήσεων
 1. Οι Ομιλίες θα πραγματοποιούνται στην Ηλιούπολη, στην αίθουσα διαλέξεων του Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (πρώην ΟΠΕ). Οδός Μαρίνου Αντύπα 86�88 Ηλιούπολη.
 2. Η παρακολούθηση των Ομιλιών είναι ελεύθερη.
 3. Οι Ομιλίες απευθύνονται σε αιρετούς των ΟΤΑ και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καθώς και σε πολίτες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Αυτοδιοίκηση (Τοπική και Νομαρχιακή).
 4. Η παρακολούθηση των ομιλών είναι δωρεάν.
 5. Ώρα έναρξης 18:30 - Ώρα λήξης 21:00
 6. Οι εισηγήσεις θα είναι ημίωρης διάρκειας.
 7. Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων θα ακολουθεί διάλογος διαρκείας 30 λεπτών.
 8. Οι Ομιλίες μπορούν να επαναληφθούν, μετά από σχετική πρόταση Δήμων - Κοινοτήτων, Νομαρχιών ή φορέων και σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας ή της περιφέρειας.
 9. Τα κείμενα των Ομιλιών και ο διάλογος που θα αναπτύσσεται στη διάρκειά τους θα εκδίδονται σε βιβλία πρακτικών.
 10. Σε όσους/όσες παρακολουθήσουν ανελλιπώς τον Δεύτερο Κύκλο των Ομιλιών (2008) θα δοθεί σχετική βεβαίωση.