Τρίτος  Κύκλος Ομιλιών - Συζητήσεων έτους 2009

1 - Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009

Θεματική ενότητα:
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Σύσταση, αρμοδιότητες, όργανα κλπ

Εισήγηση Α΄:
Σύσταση - Νομική μορφή - Σκοπός και Όργανα.

Εισήγηση Β΄:
Σχέσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και αρμοδιότητες αυτών.

Εισήγηση Γ΄:
Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα, Επιχειρήσεις και Έσοδα, Οικονομική Διοίκηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης .

2 - Δευτέρα 27 Απριλίου 2009

Θεματική ενότητα:
Διοίκηση Δήμων και Κοινοτήτων - Όργανα.

Εισήγηση Α΄:
Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικό Συμβούλιο, Δημαρχιακή Επιτροπή.

Εισήγηση Β΄:
Πρόεδρος Κοινότητας, Κοινοτικοί Σύμβουλοι. Δημοτική αποκέντρωση, Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα.

Εισήγηση Γ΄:
Συνεργασία Δήμων και Κοινοτήτων. Ρύθμιση κυκλοφορίας - Δημοτική συγκοινωνία. Τοπικά συμβούλια πρόληψης παραβατικότητας. Δημοτικά και Κοινοτικά γραφεία ενημέρωσης για την απασχόληση.

3 - Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009

Θεματική ενότητα:
Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές, Εκλογή, Έλεγχος του κύρους των εκλογών.

Εισήγηση Α΄:
Δημοτικές και Κοινοτικές αρχές, Εκλογές - Εκλογείς - Εκλόγιμοι.

Εισήγηση Β΄:
Συνδυασμοί υποψηφίων, διεξαγωγή ψηφοφορίας και εκλογικό σύστημα.

Εισήγηση Γ΄:
Έλεγχος και εκδίκαση του κύρους των εκλογών, Αποποίηση και Παραίτηση.

4 - Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009

Θεματική ενότητα:
Ευρωπαϊκή Ένωση, Όργανα και λειτουργίες αυτών.

Εισήγηση Α΄:
Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργίες αυτών.

Εισήγηση Β΄:
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διευρυμένες εξουσίες του.

Εισήγηση Γ΄:
Η σχέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, καθώς και η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κρατών Μελών.

5 - Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009

Θεματική ενότητα:
Οικονομική Διοίκηση Ο.Τ.Α, περιουσία Ο.Τ.Α, Επιχειρησιακά Προγράμματα, Έργα και Προμήθειες, Απαλλοτριώσεις.

Εισήγηση Α΄:
Προϋπολογισμός Δήμων και Κοινοτήτων, Απολογισμός και Ισολογισμός αυτών.

Εισήγηση Β΄:
Ταμειακή Υπηρεσία, Σύναψη δανείων, περιουσία Ο.Τ.Α.

Εισήγηση Γ΄:
Επιχειρησιακά προγράμματα, Έργα - Προμήθειες, Απαλλοτριώσεις και επεμβάσεις στην ιδιοκτησία.

6 - Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009

Θεματική ενότητα:
Τοπική Δημοκρατία, Συνεργασίες Δήμων και Κοινοτήτων σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαδημοτικές συνεργασίες - Συμβάσεις - Συμπράξεις.

Εισήγηση Α΄:
Τοπική Δημοκρατία - Συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις - Τοπικά Δημοψηφίσματα .

Εισήγηση Β΄:
Διαδημοτική Συνεργασία - Συμβάσεις - Συμπράξεις.

Εισήγηση Γ΄:
Συνεργασία Δήμων και Κοινοτήτων σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο.


ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 • Καραβοκύρης Ιωάννης
  Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κράτους
 • Μπακάλης Κωνσταντίνος
  π. Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 • Μπέη Ντίνα
  Υπερνομάρχης Αθηνών - Πειραιώς
 • Σγουρός Ιωάννης
  Νομάρχης Αθηνών
 • Μίχας Ιωάννης
  Νομάρχης Πειραιά
 • Καλογερόπουλος Δημήτριος
  Πρόεδρος ΤΕΔΚΝΑ - Δήμαρχος Αιγάλεω
 • Μίχας Λάμπρος
  Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας
 • Αποστολίδης Λουκάς
  Δικήγόρος, πρώην Υφυπουργός, πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
 • Μποτόπουλος Κώστας
  Ευρωβουλευτής
 • Πασβαντίδης Χάρης
  Αντινομάρχης Νομαρχίας Αθηνών
 • Χρονόπουλος Βασίλειος
  Αντινομάρχης Νομαρχίας Αθηνών
 • Κασιμάτης Γεώργιος
  Διευθυντής Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Φλογαϊτης Σπυρίδων
  Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Αυτιάς Γεώργιος
  Δημοσιογράφος
 • Σισσούρας Άρης
  Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Καμάρας Παύλος
  π. Δήμαρχος Πεύκης
 • Αργιανάς Δημήτρης
  π. Δήμαρχος Υμηττού
 • Χρήστου Στέφανος
  Δικηγόρος, π. Δήμαρχος Κορυδαλλού
 • Δοξαστάκης Ζαχαρίας
  π. Δήμαρχος Χερσονήσου Κρήτης
 • Σκληρός Παναγιώτης
  π. Δήμαρχος Λευκάδας
 • Παπαμιχαήλ Θανάσης
  Επικοινωνιολόγος
 • Μαρτσούκα Μάρθα
  Δικηγόρος, πρώην Αντιδήμαρχος Ηλιούπολης
 • Γεωργάκης Θεόδωρος
  Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος Σιβιτανιδείου Ιδρύματος, π. Δήμαρχος Ηλιούπολης, Πρόεδρος ΟΠΣΑ

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος των ομιλητών δεν είναι περιοριστικός, αλλά ενδεικτικός


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 1. Τα θέματα του Τρίτου Κύκλου των Ομιλιών Συζητήσεων ξεκινούν με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και συνεχίζονται με εξειδικευμένα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Διευκρινίζεται ότι ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας και της ώρας των ομιλιών συζητήσεων για τεχνικούς λόγους, καθώς και των θεματικών ενοτήτων και συνακόλουθα των αντίστοιχων ομιλητών.
 3. Ο Όμιλος εκτός από τις παραπάνω καθορισμένες ομιλίες του, οργανώνει ομιλίες σε Δήμους και Κοινότητες σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς με θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Τοπικής και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Κανονισμός λειτουργίας Ομιλιών - Συζητήσεων
 1. Οι Ομιλίες θα πραγματοποιούνται στην Ηλιούπολη, στην αίθουσα διαλέξεων του Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (πρώην ΟΠΕ). Οδός Μαρίνου Αντύπα 86-88 Ηλιούπολη ή σε αντίστοιχους Δήμους που υποβάλλουν σχετικό αίτημα.
 2. Η παρακολούθηση των Ομιλιών είναι ελεύθερη.
 3. Οι Ομιλίες απευθύνονται σε αιρετούς των ΟΤΑ και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καθώς και σε πολίτες, που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Αυτοδιοίκηση (Τοπική και Νομαρχιακή) ή να έχουν τεκμηριωμένη άποψη για την Αυτοδιοίκηση γενικώτερα.
 4. Η παρακολούθηση των ομιλών είναι δωρεάν.
 5. Ώρα έναρξης 18:30 - Ώρα λήξης 21:00
 6. Οι εισηγήσεις θα είναι διάρκειας μέχρι 20' της ώρας.
 7. Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων θα ακολουθεί διάλογος.
 8. Οι Ομιλίες μπορούν να επαναληφθούν, μετά από σχετική πρόταση Δήμων - Κοινοτήτων, Νομαρχιών ή φορέων και σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας ή της περιφέρειας όπως αναφέραμε παραπάνω.
 9. Τα κείμενα των Ομιλιών και ο διάλογος που θα αναπτύσσεται στη διάρκειά τους θα εκδίδονται σε βιβλία πρακτικών.
 10. Σε όσους/όσες παρακολουθήσουν ανελλιπώς τον Τρίτο Κύκλο των Ομιλιών (2009) θα δοθεί σχετική βεβαίωση.