ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2015

1.4.2015

1. ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Α. ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Β. Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

27.5.2015

2. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΞΕΧΟΥΣΑ  ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

23.9.2015

3. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ , ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΩΤΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Β. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Γ.ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΩΤΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4.11.2015

4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΘΕΣΜΟΥ – ΠΥΛΩΝΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ.
Α. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΘΕΣΜΟΥ – ΠΥΛΩΝΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ.
Β. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ.

16.12.2015

5. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Α. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Α. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Α
Β. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.