ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΩΝ –ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΟΠΣΑ  ΕΤΟΥΣ 2014

12/2/2014

Α. «ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ  ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ»

 1. Κράτος και διαφθορά. Αιτίες – αποτελέσματα
 2. Κράτος Δικαίου και χρηστή Διοίκηση
 3. Η θεσμική θωράκιση της Δημοκρατίας

9/4/2014

Β. «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

 1. Στρεβλώσεις στην Τ.Α   Α΄&  Β΄Βαθμού από την εφαρμογή του Νόμου «Καλλικράτης»
 2. Η θέση της Κεντρικής Διοίκησης & των αιρετών οργάνων της Αυτοδιοίκησης

11/6/2014

Γ. «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 2020. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ»

 1. Προτεραιότητες, εργαλεία/μέσα και αναγκαίες προετοιμασίες των Δήμων για την Ευρώπη του 2020
 2. Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην  προώθηση της ισότητας των φύλων και την κοινωνική ισότητα.

17/9/2014

Δ. «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

 1. Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Social Media (Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης_ - Επιρροές στη Νεολαία – Κίνδυνοι – Πρόληψη – Προστασία)
 2. Παιδεία και Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία για την στήριξη των Νέων με

ολική ποιότητα στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και την

εξεύρεση εργασίας

12/11/2014

Ε.  «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ»

 1. Αυτοδιοίκηση και υγεία (Σχέση – δυνατότητες)
 2. Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην άμβλυνση των δυσμενών στον πολίτη συνεπειών από την κρίση του ΕΣΥ

17/12/2014

ΣΤ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Β΄ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΠΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ    2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 2014 με θέμα:

«Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»Διευκρινίζεται ότι εκτός από τις παραπάνω προγραμματισμένες ομιλίες ο Ο.Π.Σ.Α μπορεί να διοργανώνει και άλλες , με θέματα ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος (πχ Θέματα Τέχνης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και άλλα)