ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MASTER IN LAW AND ECONOMICS

Το μοναδικό και καινοτόμο στην Ελλάδα Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – MASTER IN LAW AND ΕCONOMICS»,

Σας καλωσορίζουμε στο Διατμηματικό ΠΜΣ, «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κοινωνικοοικονομικό σύστημα, επιστήμονες, νομικοί και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών επιδιώκουν να αποκτήσουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προκειμένου να  ανταποκριθούν επάξια, στο ταχέως μεταβαλλόμενο νομικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Στα πλαίσια αυτά, το νέο και μοναδικό στην Ελλάδα, Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – MASTER IN LAW AND ΕCONOMICS», ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, όπου το Δίκαιο και η Οικονομία συμπορεύονται και αλληλοσυμπληρώνονται.

Στόχος μας, είναι η δημιουργία  μιας νέας γενιάς επιστημόνων που θα έχουν τη δυνατότητα να διακριθούν, τόσο στον χώρο της Νομικής και Οικονομικής Επιστήμης, όσο και στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η συνέργεια των συνδυαστικών γνώσεων και της κριτικής ικανότητας πάνω σε κρίσιμα διεπιστημονικά θέματα, δημιουργεί προστιθέμενη αξία και διευρύνει το γνωσιακό κεφάλαιο σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Η διεπιστημονικότητα του προγράμματος εξασφαλίζεται από καταξιωμένους καθηγητές της νομικής και οικονομικής επιστήμης σε συνδυασμό με διακεκριμένα στελέχη του σύγχρονου νομικού και οικονομικού γίγνεσθαι.  Η διαθεματικότητα των παρεχόμενων γνώσεων εμπλουτίζει και ενδυναμώνει τα χαρακτηριστικά εκείνα  των φοιτητών που εξασφαλίζουν προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη και αριστεία.

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών, Οικονομικών, Πολιτικών και άλλων επιστημονικών πεδίων. Δυνατότητες Σταδιοδρομίας: Οι πτυχιούχοι μας απορροφώνται από Διεθνείς Οργανισμούς και  Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Επενδυτικούς Οργανισμούς, Ανεξάρτητες Αρχές και από τον Ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Κριτήρια Επιλογής: Βαθμός πτυχίου - Γνώση ξένης γλώσσας - Συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών Διάρκεια: 3 εξάμηνα (πλήρους φοίτησης). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή 4μμ-9μμ και Σάββατο 10πμ-3μμ

 

Έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων : Σεπτέμβριος 2016